Hi My friend

Thailand

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555

รับตรง 56 มาแล้ว!! คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่

วันนี้มีข่าวดีๆกันจ้า สำหรับเพื่อนที่อยากจะศึกษาต่อที่คณะ วิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 

เป็นโครงการพิเศษสำหรับน้องๆ 17 จังหวัดภาคเหนือ มี 4 โครงการ รับรวม 150 คน ดังนี้
                                 
   1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)         - คะแนนเฉลี่ยในทุกวิชาในชั้น ม.4-5 ไม่ต่ำกว่า 3.00
         - คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมีและชีววิทยา ชั้น ม.4-5 ไม่ต่ำกว่า 3.25
         - มีคุณสมบัติตามประกาศของ พสวท.

   2.โครงการเพชรทองกวาว        - คะแนนเฉลี่ยในทุกวิชาในชั้น ม.4-5 ไม่ต่ำกว่า 3.00
        - คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมีและชีววิทยา ชั้น ม.4-5 ไม่ต่ำกว่า 3.25
        - มีคุณสมบัติตามประกาศของ พสวท.

   3.โครงการรับนักเรียนทุนมูลนิธีวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อชุมชน (วคช.)        - คะแนนเฉลี่ยในทุกวิชาในชั้น ม.4-5 ไม่ต่ำกว่า 3.00
        - คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมีและชีววิทยา ชั้น ม.4-5 ไม่ต่ำกว่า 3.25
        - มีคุณสมบัติตามประกาศของ พสวท.

   4.โครงการรับเข้าโดยวิธีพิเศษ (วพ.)       - ต้องสมัครรับทุนในโครงการตามข้อ 1 - 3 อย่างน้อย 1 โครงการ
   วิชาที่ใช้สอบ          คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ม.4-5

   กำหนดการ       สมัครสอบ    1 ม.ค. - 15 ก.พ. (ทางเว็บไซต์ www1.science.cmu.ac.th/stdipst)
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ        12 มี.ค.
       สอบข้อเขียน                         6 พ.ค.
       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน      25 พ.ค.
       สอบสัมภาษณ์                 9 - 10 มิ.ย.
       ประกาศรายชื่อผ่านสัมภาษณ์       22 มิ.ย.
       รายงานตัว ทำสัญญา                 1 ก.ย.

     อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมแต่ละโครงการ >>คลิกที่นี่<<

     กำหนดการเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่<<
     หน้าเว็บหลัก >>คลิกที่นี่<<  หรือ  >>คลิกที่นี่<<

            โครงการแรกที่เปิดมาก็พุ่งเป้าไปที่เด็กเก่งวิทย์-คณิตเลย คนอื่นก็อย่าเพิ่งเสียใจไป เพราะยังไงตลอดปีก็ยังมีประกาศรับตรงของปี 56 มาอีกเพียบแน่นอน

            สำหรับน้องเทพๆ คนไหนพร้อมสมัครก็สมัครได้เลยนะคะ เหลือเวลาอีกไม่นานแล้ว พี่มิ้นท์ขอเชียร์ให้น้องๆ เป็น 1ใน 150 คนครับ^^

โดย นายพงศกร  หรั่งทอง ม.5/8 เลขที่ 45

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น